Vi har alltid undrat och nu är svaret här: denna skönt fotade video ger oss upplevelsen av 150 råttfällor som slår igen samtidigt, i en episk kedje-reaktion. Fascinerande.