Det sägs vara en tunn linje mellan komik och tragik. En klok man sa en gång “komik är samma sak som tragik, men med en lätt bedövning av hjärtmuskeln”. Att se katter misslyckas med sina hopp är väldigt komiskt. Och lite tragiskt. Men mest komiskt. Avgör själv.