Hem Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

1.1 Allmänna tävlingsvillkor
För att tävla krävs en giltig e-postadress där vinnaren kan kontaktas vid eventuell vinst. För att vara med i tävlingar behöver du ange namn, adress och telefonnummer i mailet. Detta behöver du göra för varje tävling, inga kontaktuppgifter sparas.

Tävlingarna är endast öppna för boende i Sverige, om inget annat anges.

Medarbetare på senses.se och deras familjer, samt företag som utgör samarbetspartners i aktuell tävling kan inte delta i våra tävlingar.

1.2.   Åldersgräns
Vid alla tävlingar gäller 18 års åldersgräns.

1.3.  Priser

  • Man kan endast vinna ett pris per familj/hushåll (adress) och tävling.
  • Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot ekonomisk ersättning eller överlåta vinsten till någon annan.
  • Alla eventuella avgifter och/eller skatter som uppstår i samband med vinstutdelning betalas av vinnaren. Om inte annat anges, ansvarar senses och våra medarrangörer inte för några extra kostnader som kan uppstå i samband med vinsten.
  • Om vi inte får tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren i tävlingen inom 10 dagar kommer juryn att utse en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att kontaktuppgifterna i mailet är korrekta.

1.4.  Ansvar för drift
senses.se är inte ansvariga för tekniska fel rörande webb, e-post eller postgång.

1.5.   Marknadsföring
Vinnarens namn, ort och motivering kan komma att publiceras och eventuellt användas i marknadsföringssyfte på senses hemsida, sponsorernas hemsidor eller annan annonsplats.

1.6.   Jury
Juryn består av representanter från senses redaktion, om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas. senses ansvarar inte för extraordinära händelser och omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel konkurser eller förändringar hos våra samarbetspartners i tävlingen.

1.7 Stötande innehåll
Tävlingsbidrag med stötande innehåll, som till exempel personliga påhopp eller bidrag som inte följer tävlingstemat diskvalificeras utan återkoppling.

Kontakt
Kontakta i första hand redaktionen på [email protected].

senses sparar inte deltagarinformation, epostadresser eller telefonnummer till tävlande. Efter avgjord tävling raderas alla mail och inga uppgifter sparas, säljs, eller delas med tredje part och samarbetspartners.