Att döma brottslingar är viktigt. Men minst lika viktigt – om inte viktigare, är att oskyldiga inte döms. Inte en enda gång.”Hellre att 500 skyldiga går fria än att en enda oskyldig människa blir orättvist dömd”, lär Thomas Jeffersson ha sagt och jag tycker han har en poäng. Den hårda bevisbördan måste ligga på den som anklagar, inte den som blir anklagad. Några som känner sig oskyldigt dömda och nu vill göra något åt saken är personerna bakom Rättssäkerhetsorganisationen. På den sidan kan du läsa om mål och händelser som känns viktiga att belysa för att vi ska få ha kvar vårt trygga rättssamhälle vi en gång byggt upp. De talar också om en ny instans, en “resningsinstans” som ska verka som en extra säkerhetsventil när rättsväsendet sagt sitt.

Guilty – beyond all reasonable doubt (Skyldig – bortom allt rimligt tvivel), är en fras som ibland känns som den glömts bort i det förflutna (samtidigt som andra, för en lekman uppenbara fall, går fria).