Denna vecka, då våra politiker håller låda och på sätt och vis kickstartar höstens valkampanj med löften och visioner under Almedalsveckan på Gotland, så passar Preem på att slänga in sin hatt i ringen. Man delar ut 5 000 liter av ”Framtidens bensin”, en ny sorts bränsle som ska hjälpa till att nå de miljömål vi satt upp i Sverige: att i framtiden bli självförsörjande och helt fria från fossila bränslen.

preem_bakgrund_skog-e1403542309716

Man minskar koldioxidutsläppen genom att delvis använda restprodukter ifrån svensk skogsindustri. Och skog är något vi har väldigt gott om i Sverige, så visst vore det väl smart om vi också kunde utnyttja restprodukterna av vår enorma skogsindustri?

Läs mer om Preems satsning här.