Carlsberg (som enligt mig är upphovsmän till en av världens bästa slogans, ”probably the best beer in the world”) skojar med filmer som Den Stora Flykten (The Great Escape) och tuffa (tyska?) SPA-terapeuter i sin senaste video (20 sek):