Det talas mycket om miljö. Vi måste värna den, vi måste ta hand om den och vi måste så småningom överlämna jorden till våra barn och barnbarn. Men mycket av den politiska debatten förs på en nivå där gemene man kan känna sig utanför. Vi kan ju inte direkt påverka om politikerna väljer kärnkraft, kol eller förnybar energi (och vad konsekvensen för alla blir internationellt?). Så vad kan jag och du göra, varje dag för en bättre miljö och ett mer hållbart leverne?

The Awakeners Generation awake

Börja med att kika på kortfilmen The Awakeners från Generation Awake, en kampanj från EU-kommissionen. Där skojar man om filmklyschor och en ny sorts hjältar som reser sig ur dammet (bokstavligen). Under ledning av Richard Rubbish (på svenska fyndigt kallad Rickard Af Fall) så får vi alla inspiration och tips om hur vi kan använda våra sopor och vårt avfall till att bidra till en mer hållbar värld. För oss alla.