Det har varit bostadsbrist, särskilt i storstäderna, de senaste 20 åren generöst räknat. Men idag är det i princip bostadsbrist i hela Sverige. Även relativt små- till mellanstora städer rapporterar att de inte har en enda lägenhet ledig och om man bortser ifrån före detta industriorter så verkar situationen allt mer desperat, särskilt nu med den rekordstora flyktingströmmen till Sverige.

hyresgastforeningen_flytten

Politikerna pratar och lovar många nya lägenheter framöver – men när, och hur, ska det gå till? Hyresgästföreningen belyser problemet med humor, ett bra redskap i prövande situationer och uppmanar dig att kika och sen gå in på länken och göra din röst hörd. För det är nog få av oss som tycker att bostadssituationen i Sverige utvecklas i nog snabb takt. Fler lägenheter som fler har råd med.