Det kan kännas som vi får nog i media av rapporteringar om våldtäktsfall som inte döms, unga flickor som tar livet av sig av skräcken att bli utlagda på nätet av en pedofil de påverkats av och övergrepp som sker i hemmet, från föräldrar och släktingar, där ett barn ska kunna känna sig som tryggast.

Hemmets trygga vrå ska vara just det

Rädda Barnen driver nu en kampanj där du kan vara med och visa ditt stöd. Övergrepp är svårt. Svårt att förstå, hur och att det över huvud taget händer. Svårt att tala om. Tabu-belagt. Men det hjälper inte att vi blundar och vänder bort huvudet när de rapporteras om upp till 200 miljoner övergrepp mot barn, per år, runtom i världen. Delar av Rädda Barnens insats mot detta är att påverka lagstiftning i hela världen, diskutera könsroller bygga samhällssystem som hjälper barn i riskzonen.

Men de är beroende av ditt stöd för sin verksamhet. Så om du kan ge, gör det. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon.

Detta är en annons från Rädda Barnen, men texten är vår ©