Scania har ett nätverk på 37 000 medarbetare i 100 länder. Man ligger i framkant på teknisk utveckling, egen forskning och nyttjande av sociala medier för karriär inom bolaget, såsom Facebook-sidan du får länk till i filmen nedan: